Dodatek 1.
Trójwymiarowy model fragmentu terenu Pińczowa wygenerowany na podstawie danych numerycznych LIDAR z 2011 r. Dobrze uwidoczniony Garb Pińczowski górujący nad południową częścią miasta. Po prawej stronie Wzgórze Zamkowe oraz Wzgórze św. Anny.
Opracował Mateusz Staniszew, 2018.