Dodatek 14.
Powyższa makieta powstała po wykonanych badaniach archeologicznych w latach 2003-2006. Przedstawia ona wariant ewentualnej rekonstrukcji zamku. Makieta znajduje się w Muzeum Regionalnym w Pińczowie.
Fot. Aleksander Staniszew, 2018 r.