Dodatek 16.
Wnętrze i fundamenty północno-wschodniej wieży, zwanej „głodomorną”. Wyniki prac archeologicznych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego z 2005 r.
Zdjęcie dzięki uprzejmości jednego z członków ekipy badawczej, pana mgr Jerzego Sikory.