Dodatek 5.
Pierwsza z rycin w wersji roboczej. Rysunek wykonawczy dla miedziorytnika przed dodaniem końcowych detali. Dostępny w dziele Erika Jönssona Dahlberga pt. "Grand Recueil de desseins".
Szwedzka Biblioteka Narodowa (sygnatura: KoB H. Vol. 41:13).