Dodatek 7.
Fragment planu miasta Pińczowa z ok. 1773/80 r.
Pełny plan jest dostępny w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (sygnatura: AGAD, Zb. Kart. 77 – 9).