Dodatek 8.
Fragment planu miasta Pińczowa z 1825r.
Pełny plan jest dostępny w Bibliotece Narodowej (sygnatura: ZZK 23 513).