Dodatek 9.
Ilustracja Antoniego Oleszczyńskiego, zawarta w dziele Leonarda Chodźko "La Pologne Historique Litteraire Monumentale", 1839-42. Należy zaznaczyć, że powstała ona już dawno po rozbiórce zamku, a pierwowzorem była rycina Dahlberga.