Dodatek 1.
Fragment rzeźby terenu północno-zachodniego Pińczowa i okolic, wygenerowany na podstawie lotniczych skanów LIDAR z 2011 r.
Model wykonany autorskim programem na podstawie danych numerycznych, Mateusz Staniszew, 2018 r.