Dodatek 2.
Fragmenty jednego z zamkowych portali wmurowane w kamienicę przy ul. Piłsudskiego 9 w Pińczowie.
Model wykonany metodą fotogrametrii, Mateusz Staniszew, 29.09.2018 r.