Plan zagospodarowania Wzgórza Zamkowego w ramach projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Pińczowa". Plan pojawił się pod koniec 2016 r. jako jeden z punktów sondy, w której mieszkańcy mogli zdecydować, który z przedstawionych w niej projektów będzie realizowany w pierwszej kolejności. Źródło: strona internetowa Urzędu Miejskiego w Pińczowie (www.pinczow.com.pl).