Na niniejszej stronie zamieściłem podsumowanie ponad dwuletniej pracy, której celem było wykonanie wizualizacji Pińczowskiego Zespołu Zamkowego, a następnie przekazanie ich do Muzeum Regionalnego w Pińczowie. Wynikiem tej pracy jest 21 fotorealistycznych grafik ukazujących cały kompleks zamkowy w rożnych ujęciach. Z myślą o ekspozycji muzealnej, do wydruku grafik użyto dedykowanej technologi druku artystycznego, oferującej najwyższą na rynku jakość i trwałość, która może dochodzić nawet do 200 lat. Prace zostały zaprojektowane w taki sposób, aby po wydruku ich rozmiar wynosił 80x48 cm.

Inspiracją do zajęcia się tematem, była chęć przywrócenia pamięci o tej dawno utraconej i monumentalnej budowli, która to przez wieki górowała nad Pińczowem. Jest ona znana przede wszystkim dzięki dwóm rycinom Erika Jönssona Dahlbergha. Nie oddają one jednak do końca wielkości całego kompleksu. Dopiero zagłębienie się w już mniej znane i dostępne źródła, uświadamia jak wielki obszar zajmował i z czego składał się Pińczowski Zespół Zamkowy w jego najlepszym okresie. I jest to kolejny powód dla którego powstał ten Projekt. Zdecydowałem się ukazać Zamek takim jakim mógł wyglądać na przełomie XVII i XVIII wieku, gdyż jest to okres jego największej świetności, po wielkiej, gruntownej rozbudowie, która nadała mu ostateczny kształt widoczny na wspomnianych rycinach.

Pierwszym i chyba najważniejszym punktem Projektu, było dotarcie do jak największej ilości materiałów, które w możliwie dokładny sposób pomogły by dokonać wizualizacji całego kompleksu. Listę tych materiałów wraz z opisem umieszczono w zakładce MATERIAŁY. Wszelkie architektoniczne detale oraz inne elementy, o których nie udało się znaleźć informacji zostały przedstawione jako charakterystyczne dla tamtego okresu i nie odbiegające stylem od pozostałych.

Praca w dużym stopniu oparta jest o trójwymiarowe mapy Wzgórza Zamkowego i okolic, uzyskane metodą skanowania laserowego LIDAR, a dostępne w postaci numerycznej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Mapy te z postaci numerycznej przekształcono za pomocą specjalnie napisanego do tego celu programu na obiekt trójwymiarowy. Dzięki temu łatwiej było określić dokładne położenie fundamentów, murów czy wałów lub nawet zauważyć ślady pozostawione po trzech sadzawkach. Więcej informacji znajdziesz w zakładce DODATKI. Natomiast, aby jeszcze bardziej podkreślić fotorealistyczny aspekt prac, zachowano naturalne położenie całego kompleksu względem współrzędnych geograficznych i wysokości nad poziomem morza. Dzięki temu możliwe było wiernie symulowanie położenia słońca, a tym samym naturalny rozkład oświetlenia i cieni. Na wykonanych ujęciach położenie słońca odpowiada tym z roku 1701 w miesiącach czerwiec-wrzesień w godzinach 7:00-17:00.

Podsumowując, mam nadzieję, że niniejsza praca ukaże Pińczowski Zespół Zamkowy w nowym, nieznanym dotąd świetle, tym samym chroniąc go od zapomnienia. Być może stanie się też dla Kogoś inspiracją i sprawi, że Wzgórze Zamkowe doczeka się nowych kompleksowych badań archeologicznych lub rewitalizacyjnych. A zostało tam jeszcze wiele do odkrycia.