Trójwymiarowy model fragmentu terenu Pińczowa wygenerowany na podstawie danych numerycznych LIDAR z 2011 r. Dobrze uwidoczniony Garb Pińczowski górujący nad południową częścią miasta. Po prawej stronie Wzgórze Zamkowe oraz Wzgórze św. Anny. Opracował Mateusz Staniszew, 2018.
POWIĘKSZ

Trójwymiarowy model fragmentu terenu Pińczowa wygenerowany na podstawie danych numerycznych LIDAR z 2011 r. Dobrze uwidocznione Wzgórze Zamkowe i najbliższa okolica. Wyraźnie zaznaczone pozostałości i granice dawnego zespołu zamkowego. Opracował Mateusz Staniszew, 2018.
POWIĘKSZ
Pierwsza z rycin Erika Jönssona Dahlberga, rok 1657. Zawarta w dziele Samuela Pufendorfa "De rebus a Carolo Gustavo Sveciae rege Gestis [...]", 1729 r.
POWIĘKSZ

Druga z rycin Erika Jönssona Dahlberga, rok 1657. Zawarta w dziele Samuela Pufendorfa "De rebus a Carolo Gustavo Sveciae rege Gestis [...]", 1729 r.
POWIĘKSZPierwsza z rycin w wersji roboczej. Rysunek wykonawczy dla miedziorytnika przed dodaniem końcowych detali. Dostępny w dziele Erika Jönssona Dahlberga pt. "Grand Recueil de desseins" w Szwedzkiej Bibliotece Narodowej (sygnatura: KoB H. Vol. 41:13).
POWIĘKSZ

Akwarela "Ansicht des Schlosses Pinczow im Kielcer Kreis" autorstwa Emanuela Kratochville von Kronbach z 1799 r. Własność: Muzeum Narodowe w Kielcach (sygnatura MNKI/GR/2358).
POWIĘKSZ

Fragment planu miasta Pińczowa z ok. 1773/80 r. Pełny plan jest dostępny w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (sygnatura: AGAD, Zb. Kart. 77 – 9).
POWIĘKSZ

Fragment planu miasta Pińczowa z 1825r. Pełny plan jest dostępny w Bibliotece Narodowej (sygnatura: ZZK 23 513).
POWIĘKSZIlustracja Antoniego Oleszczyńskiego, zawarta w dziele Leonarda Chodźko "La Pologne Historique Litteraire Monumentale", 1839-42. Należy zaznaczyć, że powstała ona już dawno po rozbiórce zamku, a pierwowzorem była rycina Dahlberga.
POWIĘKSZ

Ilustracja Kajetana Wincentego Kielisińskiego z 1841 r. Należy zaznaczyć, że powstała ona już dawno po rozbiórce zamku, a pierwowzorem była rycina Dahlberga.
POWIĘKSZ

Cynkografia Banku Polskiego z 1847 r., autor nieznany. Należy zaznaczyć, że powstała ona już dawno po rozbiórce zamku, a pierwowzorem była rycina Dahlberga.
POWIĘKSZPoglądowa wizualizacja ukazująca możliwy wygląd pierwszego zamku murowanego istniejącego do 1424 r. Opracował Mateusz Staniszew, 2018 r.
POWIĘKSZ

Powyższa makieta przedstawia możliwy wygląd za czasów Oleśnickich. Została wykonana wg rekonstrukcji A. Miłobędzkiego po pracach badawczych w latach 1960-62. Dostępna w Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Fot. Aleksander Staniszew, 2018 r.
POWIĘKSZPowyższa makieta powstała po wykonanych badaniach archeologicznych w latach 2003-2006. Przedstawia ona wariant ewentualnej rekonstrukcji zamku. Makieta znajduje się w Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Fot. Aleksander Staniszew, 2018 r.
POWIĘKSZ

Plan zagospodarowania Wzgórza Zamkowego w ramach projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Pińczowa". Plan pojawił się pod koniec 2016 r. jako jeden z punktów sondy, w której mieszkańcy mogli zdecydować, który z przedstawionych w niej projektów będzie realizowany w pierwszej kolejności. Źródło: strona internetowa Urzędu Miejskiego w Pińczowie (www.pinczow.com.pl).
POWIĘKSZWzgórze Zamkowe od strony południowej, maj 2018 r. W okresie wegetacji wzgórze jest bujnie porośnięte roślinnością. Południowa skarpa jest ledwo widoczna, a zarys samego wzgórza skrytego pod drzewami jest trudny do odczytania. Sytuacja wygląda lepiej w okresie jesienno-zimowym. Fot. Aleksander Staniszew, 2018 r.
POWIĘKSZ