Na niniejszej stronie umieściłem wyniki ponad dwuletniej pracy, której celem było wykonanie wizualizacji Pińczowskiego Zespołu Zamkowego na przełomie XVII i XVIII wieku. Efekt końcowy to 21 fotorealistycznych grafik ukazujących zamkowy kompleks w unikalnych ujęciach. Natomiast zwieńczeniem całego projektu było oficjalne przekazanie wszystkich prac w formie wydruków Muzeum Regionalnemu w Pińczowie. Z myślą o długotrwałej ekspozycji muzealnej, do wydruków użyto dedykowanej technologii druku artystycznego, oferującej najwyższą jakość i trwałość, dochodzącą nawet do 200 lat. Wszystkie prace zostały zaprojektowane z myślą o tym, aby po wydruku ich rozmiar wynosił 80x48 cm. Projekt ten wykonałem w całości z własnej inicjatywy, ponosząc wszystkie jego koszty.

ozdobnik

Inspiracją do zajęcia się powyższym tematem, była chęć przywrócenia pamięci o tej dawno utraconej i monumentalnej budowli, która przez wieki górowała nad Pińczowem. Jest ona znana przede wszystkim dzięki dwóm rycinom Erika Jönssona Dahlbergha. Obrazy te nie oddają jednak do końca wielkości całego kompleksu. Dopiero zagłębienie się w mniej znane i dostępne źródła, uświadamia jak wielki obszar zajmował zamek w Pińczowie i z jakich elementów się składał na przestrzeni dziejów. Zdecydowałem się ukazać kompleks takim, jakim mógł wyglądać na przełomie XVII i XVIII wieku. Jest to okres jego największej świetności, po wielkiej, gruntownej rozbudowie, która nadała mu niemal ostateczny kształt widoczny na wspomnianych rycinach.

ozdobnik
Fragment wystawy w Muzeum Regionalnym w Pińczowie.
Fragment wystawy w Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Fot. Aleksander Staniszew, grudzień 2018 r.
ozdobnik

Pierwszym i najważniejszym punktem projektu, było dotarcie do możliwie jak największej ilości dokumentów i materiałów, które pomogły by mi dokonać wizualizacji całego kompleksu. Wszystkich zainteresowanych tym tematem, zapraszam do zapoznania z listą materiałów źródłowych, którą umieściłem w zakładce ŹRÓDŁA. Niestety, źródła te są dość skąpe jeśli chodzi o szczegóły budowli. Dlatego też, przyjąłem zasadę, iż wszelkie architektoniczne detale oraz inne elementy, o których nie udało mi się znaleźć informacji, przedstawiłem jako charakterystyczne dla tamtego okresu i nie odbiegające stylem od reszty założenia.

ozdobnik

Poza dokumentami, praca w dużym stopniu oparta jest również o trójwymiarowe mapy Pińczowskiego Wzgórza Zamkowego i okolic, uzyskane metodą lotniczego skanowania laserowego LIDAR. Mapy te zakupiłem w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w postaci Numerycznego Modelu Terenu. Tworząc dedykowaną aplikację komputerową przekształciłem je z postaci numerycznej na obiekt trójwymiarowy. Dzięki temu łatwiej było określić dokładne położenie fundamentów, murów, wałów, a nawet zauważyć ślady po trzech dawnych sadzawkach. Wspomnianą aplikację po zakończeniu prac postanowiłem udostępnić za darmo na mojej stronie. Więcej informacji o tym temacie znajdziesz w zakładce DODATKI oraz DODATKI 3D, natomiast w zakładce LINKI znajdziesz pomocne i ciekawe odnośniki. Aby jeszcze bardziej podkreślić fotorealistyczny aspekt prac, zachowałem naturalne położenie całego kompleksu względem współrzędnych geograficznych i wysokości nad poziomem morza. Dzięki temu możliwe było wiernie symulowanie położenia słońca, a tym samym naturalny rozkład oświetlenia i cieni. Na wykonanych ujęciach położenie słońca odpowiada tym z roku 1701, w miesiącach czerwiec-wrzesień, w godzinach 7:00-17:00.

ozdobnik

Podsumowując, mam nadzieję, że niniejsza praca ukaże pińczowski zamek w nowym, nieznanym dotąd świetle, tym samym chroniąc go od zapomnienia. Być może stanie się też dla Kogoś inspiracją i sprawi, że Wzgórze Zamkowe doczeka się nowych kompleksowych badań archeologicznych lub rewitalizacyjnych. A zostało tam jeszcze wiele do odkrycia.