miniatura
Dodatek 3D 1.
Fragment rzeźby terenu północno-zachodniego Pińczowa i okolic, wygenerowany na podstawie lotniczych skanów LIDAR z 2011 r.

Model wykonany autorskim programem na podstawie danych numerycznych, Mateusz Staniszew, 2018 r.
URUCHOM
miniatura
Dodatek 3D 2.
Fragmenty jednego z zamkowych portali wmurowane w kamienicę przy ul. Piłsudskiego 9 w Pińczowie.

Model wykonany metodą fotogrametrii, Mateusz Staniszew, 29.09.2018 r.
URUCHOM
miniatura
Dodatek 3D 3.
Baszta ogrodowa (pawilon) znajdująca się na terenie obecnego Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie na ul. Nowy Świat 2. Dawniej należąca do zamkowego ogrodu włoskiego.

Model wykonany metodą fotogrametrii, Mateusz Staniszew, 21.10.2018 r.
URUCHOM